Na Flusárně se pokácí dva topoly, které nahradí javorová alej podél silnice

PŘÍBRAM – V letošním roce bude zahájena výstavba parkoviště na Flusárně, v rámci přípravných prací je potřeba provést také kácení.

V projektu na výstavbu parkoviště na Flusárně se počítá s celkem sto parkovacími místy a rozšířením stezky pro pěší a cyklisty. V rámci přípravných prací dojde k pokácení dvou topolů, které jsou v kolizi s projektem. „V projektu na výstavbu parkoviště se počítá také s výsadbou nové zeleně, a to jak podél hlavní komunikace, tak v zeleném pásu přímo v prostoru parkoviště,“ uvedl k projektu starosta Jan Konvalinka.

Práce na budování parkoviště by měly být zahájeny na podzim letošního roku, po realizaci přeložky kabelového vedení VN a NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Zdroj: město Příbram

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy