Kraj chce ze svých programů podpořit prevenci kriminality i dobrovolné hasiče

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Celkem 8,5 milionu korun je pro letošní rok v krajském rozpočtu vyčleněno na Středočeský Fond prevence 2022. O peníze z fondu mohly žádat například školy na adaptační kurzy či programy primární prevence, ale i neziskové organizace zaměřené na pomoc osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek. Radní dnes návrh na rozdělení dotací projednali a doporučili zastupitelstvu ke schválení.

„Oblast prevence kriminality je klíčová. Právě v nejmladším věku se formuje osobnost, děti jsou vnímavé, a pokud projdou dobrými výchovnými programy, může to pomoci. A vždy je dobré průšvihům předcházet, než pak řešit problémy a udělovat tresty,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.

Na primární prevenci chce kraj rozdělit zhruba 4,5 milionu korun, na prevenci kriminality více než 600 000 korun, na rozvoj a udržitelnost sítě adiktologických služeb jsou vyhrazeny 3 miliony korun a zbývajících zhruba 400 000 korun půjde centrům například na nákup zdravotnického materiálu. „Pro rok 2022 se nám podařilo navýšit celkový objem finančních prostředků o dva miliony korun ve srovnání s rokem 2021. I tak peníze nestačily a někteří žadatelé dostanou méně, než požadovali. Chci poděkovat všem organizacím a školám za to, že k prevenci přistupují zodpovědně. Středočeský kraj se problematice dlouhodobě věnuje, máme program prevence kriminality, koncepci protidrogové politiky a spolupracujeme s policií i odborníky z mnoha oblastí,“ dodala hejtmanka.

Rada také projednala návrh na rozdělení dotací ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. „V tomto fondu je alokováno 45 milionů korun, peníze jsou určené na nové vybavení, podporu akceschopnosti, pořízení techniky nebo stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. Dohromady navrhujeme zastupitelstvu podpořit asi 120 žádostí,“ doplnila Petra Pecková.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy