Se spolufinancováním veřejné dopravy v kraji souhlasí většina měst a obcí

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vyjednávání Středočeského kraje s obcemi ohledně spolufinancování dopravní obslužnosti v kraji úspěšně pokračují. Kraj je již na spolufinancování domluven s více než 80 procenty obcí. Ty se budou na zajišťování dopravní obslužnosti finančně podílet částkou určenou nově stanovenou metodikou, jednotnou pro celý kraj.

Nově navržené Standardy dopravní obslužnosti (SDO) nastavují spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách. V minulosti nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec.

Rada kraje na svém dnešním zaměstnání řešila stav projednávání a zároveň pověřila Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) k dalšímu projednávání s obcemi. „Obcím byl nový plánovaný koncept představen již v první polovině roku 2021. Do konce roku totiž byla dopravní obslužnost zajišťována na základě smluv uzavřených krajem, jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci. Nebyl v tom však žádný systém. Některé obce a města platily neúměrné peníze, jiné nepřispívaly prakticky vůbec. Kraj nyní bude vystupovat jako jediný objednatel, který bude zajišťovat dopravní obslužnost celého kraje, a to na základě nových SDO. Samotné smlouvy poté uzavírá příspěvková organizace IDSK,“ popisuje celou genezi Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Naším cílem bylo nastavit jednotný klíč pro výpočet příspěvku obcí do systému. Nová pravidla zohledňují nejen počet obyvatel obcí, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost spojení. Obce se nově podílejí i na financování železniční dopravy.“

Celkový plánovaný počet obcí s nadstandardním rozsahem dopravy pro letošní rok je 958 z 1 144 obcí kraje. Z tohoto počtu byla již na konci března 2022 se 665 obcemi uzavřena smlouva o spolufinancování obslužnosti a s dalšími 111 obcemi byly SDO úspěšně projednány. „V některých případech byl obcemi deklarován nesouhlas s navrhovanou výší příspěvků, přičemž většinově byl nalezen vzájemně akceptovaný kompromis, spočívající v úpravě rozsahu provozu, ať již jeho redukcí nebo jinou optimalizací. Předpokládáme, že i s těmito obcemi uzavřeme jednání do konce června,“ konstatuje Petr Borecký.

V několika případech se však ani přes opakovaná jednání nepodařilo dospět ke kompromisní variantě Zdrženlivě se k zavedení systému staví města Kladno a Mladá Boleslav. Nedojde-li k dohodě, bude muset kraj, respektive IDSK přistoupit v souladu se schválenou metodikou SDO k omezení nabídky spojení pouze na základní rozsah v duchu zákona a podle metodiky SDO. „Jelikož Středočeský kraj považuje obě města za důležité dopravní křižovatky a nechce si brát cestující jako rukojmí, bude oběma městům opětovně předložena nabídka dohody. Pokud ji však představitelé těchto měst nebudou akceptovat, bude kraj, prostřednictvím IDSK, nucen přistoupit k omezení dopravy v rozsahu znění zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a který je definován metodikou SDO jako standard,“ vysvětluje Petr Borecký.

Rozsah a detaily těchto opatření jsou v tuto chvíli analyzovány odborníky v IDSK, jelikož kraj chce stále dát prostor pro jednání a zároveň nechce poškozovat obce v okolí těchto měst, se kterými se kraj již na SDO dohodl.  Nesouhlas s navrženými příspěvky na nadstandardní rozsah dopravy vyjádřily také některé obce, které na zajištění obslužnosti v minulosti téměř neparticipovaly. „Návazně na společná jednání zástupců obcí s IDSK byla projednána a odsouhlasena optimalizace dopravy. Tímto způsobem došlo k optimalizaci či omezení rozsahu dopravy například na Rožmitálsku, připravujeme úpravy na Podbrdsku, Mnichovohradišťsku, Dobrovicku, Stochovsku a dalších,“ zmiňuje postup kraje Petr Borecký.

Informace ohledně spolufinancování dopravní obslužnosti jsou uvedeny také na webu www.sdo2022.cz.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy