Fotopoint, revitalizace lesíku nebo hřiště? Hlasujeme o nápadech pro Příbram

PŘÍBRAM – Celkem devět projektů, které navrhli sami obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu a bojují o hlasy Příbramanů. Hlasovat lze až do 17. června 2022.

Devět z osmnácti projektů, které navrhli obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu. Na vítězné projekty připravilo město dva miliony korun a návrhy bude realizovat letos a příští rok. Zájemci mohou hlasovat na webu spolecne.pribram.eu od 1 do 17. června. K hlasování stačí mobil a přístup k internetu nebo zajít do městského infocentra. 

Návrhy, které bojují o vaši přízeň:

Revitalizace dětského hřiště a přilehlé zeleně v Jarolímkových sadech

Doplnění vybavení dětského hřiště o nové herní prvky a mobiliář k odpočinku. Rozpočet: 900 000 Kč

Růžová zahrada na Hořejší Oboře

Výsadba růžové zahrady v okolí rybníka v centru města. Rozpočet: 300 000 Kč

Fotopoint

V lokalitě s přitažlivou scenérií se vytvoří místo (může mít podobu např. rámečku) k pořízení fotografie z výletu. Konkrétní místo bude vybráno ve spolupráci s občany. Rozpočet: 500 000 Kč

Informační tabule na Svaté Hoře

Vytvoření sítě informačních tabulí, které zpřehlední turistickou lokalitu Svaté Hory. Rozpočet: 200 000 Kč

SportCity Příbram

Návrh je založen na měření při chůzi, běhu a jízdě na kole. Informační tabule změří rychlost pohybu, počet cyklistů projíždějících místem. Rozpočet: 650 000 Kč

Dětské hřiště Příbram-Lazec

Revitalizace dětského hřiště v městské osadě Lazec. Rozpočet: 500 000 Kč

Posezení v Aleji svobody

Instalace nového posezení v Aleji svobody v Zavržicích. Rozpočet: 50 000 Kč

Odstraňme skládku z cesty do školy

Zlepšení okolí vstupu škol. Rozpočet: 200 000 Kč

Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem

Vyčištění plochy lesíka, odstranění náletů stromů a vytvoření klidové a odpočinkové zóny. Rozpočet: 1 000 000 Kč

Každý má tři plusové a jeden minusový hlas

Hlasovat lze anonymně a bezplatně prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21. Zájemce rozdělí své hlasy mezi několik návrhů, přičemž jednomu námětu lze přidělit maximálně jeden plusový nebo minusový hlas. Celkem lze rozdělit tři plusové a jeden minusový hlas. Váha všech hlasů je shodná. Minusový hlas lze udělit až po rozdělení alespoň dvou plusových. 

Volba probíhá ve speciální webové aplikaci na adrese spolecne.pribram.eu. V prvním kroku je třeba zadat své mobilní číslo, na které v esemesce přijde unikátní kód platný 15 minut. Pokud ho účastník hlasování nezadá včas, musí si stejným způsobem vygenerovat nový. Po vstupu do hlasování rozděluje hlasující plusové a minusové hlasy najednou. Z jednoho telefonního čísla je přípustné pouze jedno hlasování. V případě, že nemáte přístup k internetu, lze hlasovat v Informačním centru města v Pražské ulici.

Rozdělí se dva miliony

Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Poté bude sestaven žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. Náměty, u nichž je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny. Realizován bude automaticky nejúspěšnější projekt (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních nápadů, z nichž se bude vybírat, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího nápadu až do vyčerpání dvou milionů korun. Pokud finance nedostačují, bude o realizaci následujícího projektu v pořadí a dalším postupu rozhodovat rada města. Jestliže získají dva či více návrhů stejný počet bodů, provede se ten, který zaznamená menší počet minusových hlasů.

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy