Práce na nových bezpečnostních přelivech Orlické přehrady zřejmě zkrátí plavební sezónu

ORLICKÁ PŘEHRADA – Povodí Vltavy oznámilo, kdy bude zahájeno plánované snížení hladiny Orlické přehrady z důvodu prací na nových bezpečnostních přelivech. Plavecká veřejnost by měla od 1. srpna, kdy začne upouštění vody zodpovědně sledovat aktuální stav hladiny.

Plánované snížení hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 339,00 m n. m. z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ bude zahájeno dne 1. 8. 2022. Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. 9. 2022. Vzhledem k tomu, že předpokládáme v případě běžné provozní a hydrologické situace v následujících měsících udržovat hladinu v nádrži mezi kótami 347,60 a 349,90, bude pokles během srpna o 8,6 až 11,9 m vodního sloupce.

Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení limitní úrovně hladiny 347,60 m n. m. Pokles pod rozhodnou kótu se předpokládá v prvním týdnu měsíce srpna 2022.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení minimální provozní hladiny 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna.

Povodí Vltavy zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována až do konce března roku 2023.

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost, širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele prosíme, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny od srpna 2022 do března 2023.


Informace o aktuálním odtoku z nádrže a stavu hladiny vody v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky – zde.

Zdroj: Povodí Vltavy, foto : vizualizace budoucí podoby bezpečnostních přelivů

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy