První etapa projektu obnovy svatohorských sadů jde do finále

PŘÍBRAM/SVATÁ HORA – Několikaměsíční práce řady dobrovolníků uzavírá první etapu obnovy svatohorských sadů. V průběhu léta dojde k úpravě terénu, přípravě instalace mobiliáře a na podzim bude vysázeno na 160 ovocných stromů.

V posledních týdnech se kácelo nejen ve svatohorských sadech, ale také v okolí ulic Na Leštině a Balbínova. V této lokalitě došlo k souběhu hned tří akcí – již zmiňovaná úprava svatohorských sadů, rekonstrukce ulice Na Leštině a úprava točny autobusů. 

Největší ze zmíněných akcí je obnova svatohorských sadů, které byly založeny před více než sto lety. Během let bylo v sadech vysazeno množství neovocných stromů. Ty byly v rámci první etapy projektu obnovy svatohorských sadů, který částkou 1 524 000 korun podpořila společnost Billa, odstraněny, stejně jako několik desítek nemocných ovocných stromů. Na pozemcích města bylo v rámci těchto prací pokáceno 45 stromů a na pozemcích farnosti 99. 

Do konce března, tedy v době vegetačního klidu, došlo kromě kácení v samotných sadech také k pořezání několika stromů mezi ulicemi Na Leštině a Balbínova. Zde bylo pokáceno šest borovic kvůli projektu úpravy točny autobusů a osm ovocných stromů, křoví a nálety, které byly v kolizi s projektem kompletní úpravy ulice Na Leštině, kde mimo jiné budou vybudována nová šikmá parkovací místa. Je potřeba pamatovat, že na podzim letošního roku bude v této oblasti vysázeno celkem 160 nových ovocných stromů. 

Projekt obnovy svatohorských sadů počítá nejen s novou výsadbou, ale také s instalací laviček, odpadkových košů, informačních panelů, vybudováním altánu u parkoviště pod Svatou Horou a prostor pro venkovní galerii. Kácení a čištění od náletů a křovisek v rámci projektu přislíbil na pozemcích církve provést bezplatně spolek Svatohorské sady Příbram, a to za vydatného přispění řady dobrovolníků. „Činnost spolku na pozemcích města byla uhrazena z příspěvku společnosti Billa. K tomuto kroku se přistoupilo s ohledem na kapacitní možnosti Technických služeb města Příbrami. Technické služby zajišťují odvoz větví z celé oblasti a dřeva z pozemků města. Finanční prostředky, které spolek za svoji činnost obdržel, budou plně použity na obnovu sadů, především na nákup techniky a nástrojů na jejich údržbu.  Následovat bude úprava terénu včetně frézování pařezů,“ doplňuje Luboš Řezáč ze spolku Svatohorské sady Příbram. 

„Obrovský kus práce, za kterou je třeba poděkovat, v projektu odvedli dobrovolníci ze spolku Svatohorské sady Příbram. Jejich neúnavná brigádnická činnost přilákala desítky dalších lidí, kterým stav svatohorských sadů není lhostejný,“ uvedl starosta Jan Konvalinka k práci na projektu, na němž se podílí město Příbram ve spolupráci se spolkem Svatohorské sady Příbram, svatohorskou farností a společností Billa. 

Vlastní kácení se setkalo s nelibostí části veřejnosti, bez něj by však obnova ovocného sadu nebyla možná. Celková koncepce je řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu s přihlédnutím k současným prostorovým podmínkám a nárokům na zajištění údržby sadů. 

Takto by měla vypadat budoucí výsadba v blízkosti sportovního areálu pod Svatou Horou. Wouter Verleure

Zdůraznit emoční zážitek

Krajinářský návrh obnovy sadu od krajinářského architekta Woutera Verleura, který je zároveň členem spolu Svatohorské sady Příbram, je celkově koncipován tak, aby byl zdůrazněn především emoční zážitek ze sadů. Význam těchto sadů jako vstupní brány do baziliky nelze podceňovat, mimo jiné i proto, že významnou plochu areálu Svaté Hory tvoří právě sady.

Co budeme sázet?

Nová výsadba sadů je rozdělena do tří kategorií. Hlavní kategorii tvoří výsadba nových ovocných stromů. Prázdná místa kolem sportoviště budou osázena výhradně třešněmi, aby byl zachován původní koncept. Všechny ostatní pozemky budou osázeny mixem ovocných stromů. Vybrány jsou jabloň, hrušeň, meruňka, moruše černá, slivoň, višeň, jedlý kaštan a ořešák.

Druhá kategorie se týká výsadby ovocných keřů na východní straně parku. Tato výsadba plní dvě funkce, a to pohledové odclonění rodinných domů a také vazbu na koncept sadu. Prostřednictvím této nové výsadby vzniká nová jedlá pěší osa. Obrubu jedlých keřů tvoří líska velkoplodá, bez černý a slivoň mirabelka.

Třetí kategorií je výsadba smíšeného živého plotu na severní hranici třešňového sadu. Tato výsadba slouží jako vizuální štít pro sportovní hřiště. Smíšený živý plot bude také zvyšovat biologickou rozmanitost sadu, protože jeho květy poskytnou potravu hmyzu i drobnému ptactvu.

Altán pro setkávání i informování

Altán bude tvořit nové hlavní centrum pro setkání a informování se před výstupem k samotnému poutnímu místu nebo vstupem do svatohorských sadů. Bude představovat jedno ze čtyř klíčových míst ve městě, ve kterém dojde ke křížení hlavních vycházkových tras navrhovaných tzv. interpretačním plánem.

Venkovní galerie

Do sadu nad sportovním hřištěm přibude nový prvek. Projekt navrhuje novou spojnici přístupových cest k bazilice tvořenou formou otevřené galerie. Podél osy, kde se v současné době nacházejí pouze mrtvé stromy, budou vybudovány malé přírodní plochy, na které lze umístit umělecká díla, nebo je využít k posezení a odpočinku. Díky navrženým přírodním materiálům a respektování svažitého terénu zapadnou plochy do celkového konceptu sadu.

Zde je videoreportáž z jedné dobrovolnické akce :

https://youtu.be/mDygdUUMU30

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy