Tři roky podpory vzdělávání na Příbramsku

PŘÍBRAMSKO – Projekt Místní akční plán vzdělávání II je zaměřen na podporu vzdělávání ve školách na Příbramsku. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi mateřskými a základními školami, mezi základními uměleckými školami, zřizovateli škol a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v našem regionu. Projekt probíhal od 1. dubna 2019 do konce března roku 2022 a spolupracovali na něm tři partneři: město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko.

Velkým počinem celého projektu byla možnost pro všech 62 zapojených škol z Příbramska zakoupit výukové pomůcky pro vzdělávání ve všeobecných technických dovednostech dětí a žáků nebo finančně podpořit exkurze, workshopy a projektové dny. Podpora škol probíhala i prostřednictvím 62 školních koordinátorů, tedy zástupců škol z řad ředitelů nebo pedagogů v zapojených školách v projektu MAP. Díky tomuto byla prohloubena vzájemná spolupráce mezi školami v regionu formou setkávání a výměny zkušeností. Zároveň nám školní koordinátoři pomohli zpracovávat mnoho podkladů pro vytvoření všech výstupů projektu, pomáhali sbírat data a potřeby v jednotlivých školách a podobně. 

Během celého projektu bylo pořádáno mnoho zajímavých seminářů pro pedagogy mateřských a základních škol na různá témata. Snažili jsme se ale také přinést v rámci našich aktivit zajímavé vzdělávací aktivity i pro širokou veřejnost, např. rodičovské kavárny. Na začátku března 2022 proběhlo setkání zástupců projektu MAP se zřizovateli škol, kterým byl projekt představen a proběhla živá diskuse o vzdělávání v našem regionu. 

V září 2020 i 2021 se nám podařilo uspořádat dva Veletrhy středních škol pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, pro jejich rodiče a učitele. Nechyběly semináře pro žáky a rodiče, účastnily se střední školy ze širokého regionu a také zástupci Úřadu práce, Pedagogicko-psychologické poradny a jiných institucí. Veletrh středních škol bude v našem regionu pokračovat i v letošním roce, je naplánován na 19. září 2022 v Kulturním domě v Příbrami. 

Realizační tým projektu MAP se pravidelně scházel a postupně plnil jednotlivé úkoly, na kterých spolupracoval se školními koordinátory, členy pracovních skupin a Řídícím výborem MAP. Jedním z hlavních úkolů realizačního týmu projektu byla aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram, který obsahuje kromě základních statistických údajů také shrnutí potřeb a priorit z oblasti vzdělávání zde na Příbramsku. Dokument obsahuje také zásobník projektů na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také zázemí škol, zahrad a hřišť. Při pravidelných aktualizacích se ukazuje, že školám se podařilo za poslední roky mnoho projektů zrealizovat, a to za více než 400 mil. korun. 

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy