Ve Středočeském kraji se v červnu bude konat 44. ročník celostátní soutěžní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Ve Středočeském kraji se v červnu bude konat 44. ročník celostátní soutěžní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vyhlášených vědních oborech. Pořadatelem přehlídky bude Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Rada kraje dnes pro školu schválila finanční příspěvek 1 milion korun na organizaci akce.

Prestižní přehlídka se bude konat od 8. do 12. června 2022 a zúčastní se jí 400 žáků a studentů. „Vážím si toho, že pořadatelstvím této unikátní přehlídky bylo pověřeno kutnohorské gymnázium. Středoškolská odborná činnost je pro mladé aktivní lidi příležitostí, jak důkladně poznat obor, kterému se v životě chtějí věnovat, je to příležitost vyzkoušet si vědeckou práci, veřejnou prezentaci před odbornými komisemi a získat motivaci pro další studium. Věřím, že celostátní přehlídka bude mít opět vysokou úroveň a přeji kutnohorskému gymnáziu, aby organizace akce proběhla bez problémů,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Středoškolská odborná činnost má již letitou tradici. Vyvrcholením jsou přehlídky, na nichž jednotlivci i kolektivy prezentují a obhajují výsledky své práce ve vybraném oboru – od matematiky a statistiky, fyziky, chemie, přes zdravotnictví, geografii až po filozofii, teorii kultury, průmyslový design nebo lesní hospodářství. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce na zvolené téma nebo praktická ukázka didaktické pomůcky či výrobku, která je předkládána k odbornému posouzení a následně obhajována před odbornou, plně kvalifikovanou porotou. Vyhlašovatelem soutěžní přehlídky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním garantem je Národní pedagogický institut ČR. Celoročně soutěž metodicky řídí Ústřední komise SOČ. Soutěž je organizována na úrovni školního, okresního a krajského kola. Vítězové krajských kol postupují do celostátní přehlídky SOČ.

Nejúspěšnější řešitelé SOČ jsou odbornými porotami navrhováni k ocenění řadou cen, které udělují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Česká nukleární společnost, Česká spořitelna, představitelé vysokých škol a další instituce a účastní se obdobných mezinárodních soutěží v zahraničí.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy