Letní stavební sezona v Příbrami začíná

PŘÍBRAM – Pozdní jaro a léto bývají v jakémkoliv městě obdobím, kdy vrcholí stavební práce. Nejinak je tomu v Příbrami. Přinášíme souhrn započatých nebo ohlášených stavebních prací, které budou během léta realizovány a jež mohou dočasně hlukem, prašností či zhoršenou průjezdností ovlivnit život ve městě. Na léto jsou také připraveny tradiční rekonstrukce a modernizace ve školních budovách.

Domov seniorů – Žežická ul, Příbram VII 
Stavba byla zahájena v roce 2021. V současné době probíhají práce na venkovním parkovišti s kapacitou 23 míst a na venkovním prostranství. Ke konci srpna by mělo být kompletně provedeno interiérové vybavení. V září 2022 by měl být domov seniorů uveden do provozu. Kapacita domova seniorů bude 20 lůžek.
Náklady stavby: 43 mil. Kč; náklady na vybavení: asi 8 mil. Kč

Autobusové zastávky – Nový rybník
V květnu byly zahájeny práce na vybudování dvou zastávek a přístupových chodníků v Březnické ulici u Nového rybníka. Dokončení se plánuje na srpen.
Náklady stavby: 5 756 508 Kč 

Chodník Drkolnovská ul.
V květnu byly zahájeny práce na vybudování chodníku v Drkolnovské ul. – za parkovištěm u čerpací stanice. Trasa chodníku je navržena v místě vyšlapané pěšiny a v části v místě s neuspokojivým asfaltovým povrchem. Dokončení se plánuje na červenec.
Náklady stavby: 1 120 460 Kč 

Nasvětlení přechodů – ul. E. Beneše
V červenci budou zahájeny práce na realizaci nasvětlení šesti přechodů v ulici E. Beneše. Důvodem je zvýšení bezpečnosti pro chodce. Práce budou dokončeny v srpnu.
Náklady stavby: 889 246 Kč 

Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov
V srpnu budou zahájeny práce na výstavbě přiváděcího řadu mezi vodojemy Kozičín a Orlov v délce 1,3 km. Důvodem je spolehlivá dodávka vody pro občany Orlova. Součástí stavby je přípojka elektřiny k vodojemu Orlov, osazení čerpadel a nový systém řízení technologického procesu ve vodojemu Kozičín a výměna sdělovacího kabelu v délce 1,3 km. Dokončení se předpokládá v prosinci 2022.
Předpokládaná cena: 8,2 mil Kč

Informační altán na Svaté Hoře
V srpnu 2022 budou zahájeny práce na vybudování nového informačního altánu (u parkoviště pod Sv. Horou), který je součástí akce Obnova Svatohorských sadů. Dokončení se předpokládá začátkem listopadu 2022.
Předpokládaná cena: 850 000 Kč

Parkovací stání v ul. Gen. Kholla
Stavba byla zahájena v roce 2021 a nyní probíhají práce na 2. etapě parkovacích míst. Součástí vybudování nových parkovacích míst je vybudování nového chodníku, veřejného osvětlení a polozapuštěných kontejnerů. Dokončením stavby vznikne v dané lokalitě 197 parkovacích míst. Předpoklad dokončení stavby září 2022.
Náklady stavby: 16,5 mil. Kč

Revitalizace Čekalíkovského rybníka
V červnu byly zahájeny práce na revitalizaci stávajícího území spočívající v založení bodových a plošných vegetačních prvků, ve vybudování zcela nové cestní sítě, v dostavbě prvků drobné architektury (opěrné stěny a zídky, altán, schodiště) a umístění moderního mobiliáře s typizovanými herními prvky (trampolíny, houpadla) a s atypickými herními prvky (skluzavka, šplhací síť). Podél cest a v místě křížení jsou navrženy masivní parkové dřevěné lavice s opěradlem a bez opěradla a odpadkové koše. Součástí stavby je vybudování dvou nových parkovišť v ul. Milínská a v ul. Březnická o celkovém počtu 47 parkovacích míst. Předpoklad dokončení stavby je březen 2023.
Náklady stavby: 45,5 mil. Kč

Rekonstrukce ul. Na Leštině – I. etapa
V květnu byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice. Práce budou probíhat přes celé léto a dokončeny by měly být do konce roku. Stavba obsahuje výměnu vohohospodářských sítí, rekonstrukci vozovky a chodníků vč. veřejného osvětlení, vybudování parkovacích míst, cyklostezky, polozapuštěných kontejnerů, vybudováná autobusového zálivu a úprava točny v Balbínově ul.
Náklady stavby: 20 532 975 Kč

Obecnická ul.
V červnu byly kompletně dokončeny práce na rekonstrukci ulice. Součástí rekonstrukce byla výměna vodohospodářských sítí, veřejného osvětlení a výměna povrchů chodníků a vozovky.
Náklady stavby: 18 697 140 Kč

Rekonstrukce Prokopské. ul.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předmětem stavby je výměna vodohospodářských sítí, rekonstrukce vozovky a chodníků vč. veřejného osvětlení, vybudování plynovodu a polozapuštěných kontejnerů. Zahájení stavby by mohlo být v září s dokončením v roce 2023.
Předpokládané náklady stavby: 47 mil. Kč

Výměna vodohospodářských sítí v Milínské ul.
V roce 2021 byly zahájeny práce na rekonstrukci vodohospodářských sítí v Milínské ulici. Práce nadále pokračují a dokončení prací se plánuje do září 2022.
Náklady stavby: 31 947 963 Kč

Lávky – Nový rybník
Začátkem června byly zahájeny práce na kompletní přestavbě (demolice a výstavba nových) tří lávek v areálu Nového rybníka. Předpoklad ukončení prací je stanoven na září 2022.
Náklady stavby: 4 605 711 Kč

Úprava vstupů – Nový rybník
Koncem června budou zahájeny práce na úpravě vstupů na Nový rybník. Úpravy se týkají hlavního vstupu z ulice Březnická a realizace nového přístupového chodníku u horního vstupu z ulice Milínská (u minigolfu). Předpoklad ukončení prací je stanoven na září 2022.
Náklady stavby: 7 026 174 Kč

Most – Fialův rybník
V polovině srpna budou zahájeny práce na kompletní přestavbě mostu – Fialův rybník. Stavba zahrnuje i zkapacitnění kanalizace, která vede pod mostem. Předpoklad ukončení prací je stanoven na listopad 2022.
Náklady stavby: 6 640 572 Kč

Most – Plynárenská ul.
Na začátku srpna budou zahájeny práce na kompletní přestavbě mostu v ulici Plynárenská. Předpoklad ukončení prací je stanoven na listopad 2022.
Náklady stavby: 6 891 753 Kč

Dětské hřiště – Brodská ul.
Začátkem června byly zahájeny práce na vybudování dětského hřiště v Brodské ulici. Hřiště se skládá z nových dětských herních prvků, laviček a odpadkových košů. Do konce června by mělo být předáno do provozu a užívání.
Náklady stavby: 533 705 Kč

Dětské hřiště Orlov 
V červenci bude provedena dodávka a montáž herních prvků a posilovacích strojů na dětské hřiště, umístěné za hasičskou zbrojnicí v Orlově.
Náklady stavby: 327 297 Kč

Dětské hřiště Kozičín
V průběhu srpna by měla být realizována dodávka a montáž herních prvků vč. venkovní sedací soupravy na dětské hřiště v místě za zpevněnou plochou pro TKO.
Náklady stavby: 222 272 Kč

Pavel Bureš, Městský úřad Příbram

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy