Příbramští žáci uspěli v celorepublikové konkurenci „zušek“

Vítězky Lucie Chvalníková a Eliška Kopecká se svými učitelkami Eliškou Baťovou a Alžbětou Šubrtovou. Foto: ZUŠ

PŘÍBRAM – S ročním odkladem způsobeným koronavirovou pandemií se na jaře uskutečnila čtyřkolová soutěž žáků základních uměleckých škol České republiky. Naše město v ní skvěle reprezentovali žáci a žákyně ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155.

Naše škola se soutěžního klání účastnila v kategoriích sólového a komorního zpěvu a hry na dechové nástroje. Školními a okresními školy prošlo celkem osm zpěvaček pod vedením učitelky Jaroslavy Kunické Halamové a jedenáct hráčů a hráček na dechové nástroje ze tříd Elišky Baťové, Alžběty Šubrtové a Pavla Chaloupky.

Skvělá vystoupení podpořená obětavou prací klavírních doprovazečů přinesla šest postupů do krajského kola jak v pěveckých, tak v instrumentálních kategoriích. V krajském kole se pak výborně umístilo pěvecké trio, které ve složení Johanka Trokšiarová, Marie Šmolíková a Libuše Fořtová obsadilo druhé místo. Ještě větších úspěchů dosáhly flétnistky, když se celkem pěti z nich podařilo v krajském kole získat první místo (Kamila Charyparová, Marie Krejzová, Lucie Chvalníková, Eliška Kopecká a Magda Slepičková). Lucie Chvalníková ze třídy Alžběty Šubrtové dosáhla dokonce na titul absolutní vítězky (stejně jako v kole okresním) a učitelka Tetiana Tishchenko získala zvláštní ocenění poroty za vynikající klavírní doprovod.

Díky vysokému bodovému hodnocení se dvěma z našich flétnistek podařilo postoupit do závěrečného ústředního kola (Lucie Chvalníková, Eliška Kopecká). Toto kolo se konalo 20. května v ZUŠ Jana Hanuše v Praze a bylo plné vynikajících vystoupení flétnistů a flétnistek z celé republiky. V silné konkurenci se zde oběma našim žákyním podařilo obdržet první místo. Eliška Kopecká ze třídy Elišky Baťové získala navíc zvláštní cenu poroty za stylovou interpretaci barokní skladby a reprezentovala Příbram na závěrečném koncertě vítězů.

Tyto úspěchy by nebyly možné bez velkého zápalu, nadšení i úsilí žáků i jejich pedagogů jak v letošním roce, tak v době distanční výuky, jež přinesla do přípravy mladých hudebníků kromě řady překážek také mnoho nových a důležitých impulzů a inspirace. S vděčností a uznáním všem, kteří se soutěže zúčastnili, si můžeme jen přát, aby radost z hudby byla i nadále motivací k vynikajícím výkonům a silným hudebním prožitkům.

Eliška Baťová, ZUŠ Příbram I

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy