Středočeský kraj klade důraz na protidrogovou prevenci

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Radní se seznámili s Akčním plánem realizace Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na období 2022-2024. Koncepci schválilo letos v únoru krajské zastupitelstvo. Akční plán je nástrojem, který Koncepci uvádí v praxi, který detailněji rozpracovává plánované postupy pro naplňování jejích cílů. I tento dokument ještě podléhá schválení zastupitelů.

Zatímco Koncepce určuje směřování protidrogové politiky z dlouhodobého hlediska a v obecné rovině stanoví hlavní cíl a priority, Akční plán pak v kratším časovém úseku u příslušných priorit stanoví konkrétní aktivity a podmínky jejich naplnění. Aktivity jsou v něm rozděleny na intervenční oblasti odpovídající charakteristice a prioritám protidrogové politiky definovaným v Koncepci. Těmi jsou oblast koordinace a vzdělávání aktérů protidrogové politiky, oblast primární prevence a vzdělání v oblasti primární prevence, oblast harm reduction, tedy prevence infekčních onemocnění a ochrany veřejného zdraví, oblast adiktologických služeb, léčby a resocializace a oblast financování.

„Ačkoliv mnoho lidí může mít pocit, že drogy se týkají jen úzkého okruhu jedinců, není to pravda. Důležité je problémům s návykovými látkami předcházet, proto velký důraz klademe na prevenci, na různé osvětové programy ve školách. To s sebou nese potřebu zajistit dostatek informací pro pedagogy, takže chceme pokračovat v seminářích a webinářích, které zajišťuje mimo jiné i Vzdělávací institut Středočeského kraje. Průběžně je potřeba sledovat nové formy rizikového chování a reagovat na ně, stejně jako podporovat stabilní a zavedené organizace poskytující adiktologické služby. Ta problematika je samozřejmě ještě mnohem širší, a také proto je důležité mít kvalitně zpracovaný takzvaný Akční plán,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Akční plán na období 2022-2024 projednali členové krajské protidrogové komise. Dnes se s ním seznámili radní a následně ho projedná zastupitelstvo.

Foto: ilustarční – protidrogový vlak

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy