Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 je Kostelní Lhota

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 je Kostelní Lhota na Nymbursku. Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se dnes konalo na krajském úřadu Středočeského kraje. Do 26. ročníku se přihlásilo 11 obcí.

Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci Kostelní Lhoty od hejtmanky Petry Peckové. „Moc blahopřeji vítězné obci a přeji hodně úspěchů i v celostátním kole. Dobře vím, kolik energie je potřeba vynaložit, pokud se chce obec zúčastnit soutěže Vesnice roku. Vyžaduje to spoustu práce a aktivity místních lidí, kteří se během příprav často semknou a vzniknou nová přátelství. Na obci je to také znát, nikomu není lhostejné, v jakém prostředí žije, takže všechno je upravené a přispívá to k dobré atmosféře mezi lidmi. Porota letos opět neměla lehkou práci a já všem přihlášeným obcím děkuji a gratuluji k dílčím úspěchům,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ta zároveň v rámci soutěže udělila Cenu hejtmanky Středočeského kraje Spolku Zděná za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické budovy bývalého zájezdního hostince z 18. století v Zaječově.

Obec Kostelní Lhota se zúčastnila soutěže Vesnice roku už podruhé; poprvé to bylo v roce 2016. Tehdy získala Zelenou stuhu Vesnice roku ve Středočeském kraji. Následně uspěla i v celostátním kole a postoupila do evropského kola soutěže Entente Florale Europe 2017 – Evropská kvetoucí sídla. Zde byla v silné konkurenci oceněna stříbrnou medailí, přičemž ta zlatá unikla pouze o dva body.

Obec žije aktivním a bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. Příkladně pečuje o veřejná prostranství. Obci se podařilo získat do vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl kvalitně zrekonstruován. Další venkovské stavby, které jsou součástí centra obce, se podařilo získat do vlastnictví za účelem zachování venkovského rázu obce. Silnou stránkou obce je přístup ke strategickému plánování a všestrannému rozvoji obce.

Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí – letos získala obec Čistá (okres Rakovník).

Obec Čistá významně a dlouhodobě pečuje o krajinu na základě zpracovaných koncepčních dokumentů k rozvoji krajiny ve spolupráci se zemědělskými podniky a místními spolky. V posledních letech obnovili několik historických ovocných alejí v celkové délce jednoho kilometru. Neodmyslitelnou součástí obce je řada drobných sakrálních staveb vhodně zasazených do krajiny, o které obec pečuje, a postupně je ve spolupráci s odborníky rekonstruuje.

Bílou stuhu – za činnost mládeže – získala obec Pátek (okres Nymburk).

Malí Pátečáci jsou neoddělitelnou součástí bohatého spolkového života obce. Obec provozuje již osmým rokem Dětský klub při Sousedském spolkovém domě. V obci se ve spolupráci s TJ Pátek podařilo vybudovat nadstandardní sportovní zázemí využívané především dětmi a mládeží. V období letních prázdnin organizují příměstské tábory.

Další udělené diplomy:

Diplom za podporu školství                                                                                        Obec Jinočany

Diplom za moderní knihovnické a informační služby                                                Obec Jinočany

Diplom za příkladnou pospolitost a spolupráci mezi částmi obce                            Obec Kluky

Diplom za rekonstrukci a obnovu expozice Muzea Tetín a 

úpravu povrchu v historickém veřejném prostoru obce                                                Obec Tetín

Diplom za podporu SMART technologií a jejich podporu komunitní energetiky        Obec Kněžice

Diplom za záchranu a restaurování souboru barokních památek                                 Městys Březno

Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury                                                  Obec Vojkovice

Diplom za inovativní obec                                                                                              Obec Zaječov

Obec Zaječov na kraji Chráněné krajinné oblasti Brdy vybudovala unikátní nanomembránovou úpravnu pitné vody. Zahájila přípravné práce na položení optického kabelu pro vysokorychlostní připojení k internetu. Zaječov zavedl samoobslužný výdej pytlů s QR kódem na tříděný odpad a zajišťuje jeho odvoz. Vytvořil elektronickou aplikaci umožňující průjezd bývalým Vojenským újezdem Brdy místním obyvatelům. Obec uvedla do provozu další elektronické aplikace zjednodušující správu technické infrastruktury. Postupně naplňuje význam slovního spojení SMART Village.

Cena naděje za živý venkov                                                                                            Obec Maršovice

Obec Maršovice zaujala komisi svou bohatou spolkovou činností, zejména práce s dětmi a mládeží. Obec dále klade důraz na spolupráci s místními podnikateli regionálních produktů.

Cena hejtmanky Středočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku 2022                  Spolek Zděná, z.s.,

Za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické budovy bývalého zájezdního hostince z 18. století v Zaječově.

Koláčová cena                                                                                                                    Obec Kluky

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy