Příbram hledá kronikáře nebo kronikářku

PŘÍBRAM – Město Příbram hledá nového kolegu nebo kolegyni pro vedení kroniky města od roku 2023. Cílem je plynulé navázání na práci současné kronikářky, která ukončí svoji činnost na konci roku 2022.

„Dlouhá léta vedla příbramskou kronika paní Marie Čekanová, které bych tímto chtěl poděkovat. Díky ní jsou v kronice zaznamenány tisíce událostí mapující téměř čtvrtstoletí historie města. Nyní nastala doba, kdy chce paní kronikářka předat správu kroniky dále,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Svou činnost stávající kronikářka ukončí v prosinci letošního roku, tudíž město hledá kronikáře nového, který od ledna 2023 plynule naváže na práci paní Čekanové. Mezi hlavní požadavky patří výborná znalost českého jazyka, stylistická zdatnost, dobrá znalost historie, místních poměrů i dobrý kulturní přehled a výhodou je zkušenost s publikační činností. Kronikář spolupracuje se základními uměleckými školami zřizovanými městem, které zajišťují výtvarné provedení kroniky, a je povinen průběžně a pravidelně seznamovat s výsledky své práce Kulturní, letopiseckou a památkovou komisi. Rovněž je vázán termínem, který pevně stanoví předání konečné verze kroniky za předcházející rok. Kronikář zpracovává návrh zápisu do kroniky a návrh seznamu příloh. O obsahu kroniky, respektive o definitivní verzi zápisu, rozhoduje, v souladu se zákonem, rada města.

Pracovní poměr probíhá na základě dohody o pracovní činnosti. Pokud máte o vedení příbramské městské kroniky zájem, kontaktujte vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu na e-mailu: zuzana.kucerova@pribram.eu.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy