Ve Satranově mlýnu ve Vepřeku se konal již 6. ročník Dnů lidové architektury Středočeského kraje

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V areálu zrekonstruovaného Satranova mlýnu ve Vepřku u Nové vsi u Mělníka proběhl již 6. ročník Dnů lidové architektury. Středočeský kraj těmito akcemi postupně představuje pestré bohatství vesnického stavitelství na svém území. V rámci programu byly rovněž udělen tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje.

Ocenění a titul převzali z rukou Václava Švendy, radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Zuzana Tilajcsiková a pánové Aleš Nový a Václav Jiruš.

Oceněné mistry představuje radní Švenda: „Dva z oceněných se věnují košíkářství. Paní Zuzana Tilajcsiková vede kurzy rukodělné výroby pro lektory odborných škol, sociálně terapeutických dílen a domů mládeže. Je autorkou několika filmových dokumentů zachycujících výrobní postupy při pletení košíků. Podílela se též na výrobě několika publicistických pořadů věnovaných košíkářství. Paní Tilajcsiková si dokonce pro svou výrobu sama pěstuje čtyři druhy vrb.“

Druhým košíkářem je pan Václav Jiruš. „Pan Jiruš si proutky řeže z vrb, které sám vysadil ve volné přírodě poblíž své obce. Plete hospodářské koše, košíky a košíčky kónického tvaru s kruhovým dnem převážně z neloupaného proutí,“ uvádí radní.

Třetím z oceněných je pan Aleš Nový. Jeho primárním zájmem jsou funkční repliky takzvaného „světlého zboží“ představující v bednářské terminologii jednokruhové, dvoukruhové, oválné či vejčité nádoby většinou jednostranně zabedněné: „Tyto nádoby se používali v domácnostech i technických provozech od raného středověku až do počátku 20. století, kdy byly postupně vytlačovány nádobami plechovými. Záběr pana Nového je opravdu obdivuhodný. V jeho dílně vznikají vědra, škopky, díže, vaničky, kádě, konve, korbele a máselnice podle vzorů z dobových vyobrazení a archeologických nálezů, v různých velikostech od úplně malých dýhových misek až po kádě o obsahu 500 l,“ říká radní Švenda s obdivem.

Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program. Vystoupila cimbálová muzika Slováckého krůžku v Praze a skupiny Ellijon, proběhly odborné přednášky na téma vodních mlýnů. Přítomní návštěvníci a hosté měli možnost zhlédnout ukázky tradičních řemesel, absolvovat komentovanou prohlídku areálu Satranova vodního mlýna a barokní mlýnice či pobavit se u divadelního vystoupení spolku Mošna. Kromě toho si mohli návštěvníci prohlédnout rovněž výstavu „Má vlast cestami proměn“.

Dny lidové architektury mají své hlubší poslání a záměr. Tím je oslovení, motivace a inspirování zástupců státní správy i samosprávy, odborných institucí a organizací, různých neziskových a občanských iniciativ, vlastníků, investorů, projektantů, specializovaných firem a řemeslníků, odborníků i laiků a dalších aktérů stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví. Akci spoluorganizovali Regionální muzeum Mělník, Pavlína Linzerová za Mlýn Vepřek a Středočeský kraj.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy