Proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zahájen

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zahájen. Ministerstvo životního prostředí na úřední desce oznámilo záměr a další podklady. Středočeský kraj podpořil vyhlášení nejcennějších částí chráněné krajinné oblasti národním parkem už loni v červnu.

Základní myšlenka pro vyhlášení je zajistit maximální možnou ochranu unikátního území, které ve středních Čechách máme, a zachovat ho pro další generace. Oficiálním oznámením záměru na úřední desce ministerstva životního prostředí se přechází z diskusí nad obecnými tezemi do fáze připomínkování konkrétního zveřejněného záměru. Na to mají obce, kraje a vlastníci nemovitostí celkem 90 dnů. Následovat bude vypořádání připomínek a vlastní legislativní proces, který by mohl být podle aktuálního harmonogramu dokončen v roce 2024,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí Jana Skopalíková (Piráti).

Národní parky jsou v České republice vyhlašovány zákonem, příprava vyhlášení přísluší ministerstvu životního prostředí. „Středočeský kraj chce s přípravami pomoci. Už loni hned poté, co krajské zastupitelstvo záměr podpořilo, jsme se začali setkávat se zástupci všech obcí, kterých by se národní park týkal, a samozřejmě i s občany. Vysvětlovali jsme přínos záměru, naslouchali připomínkám a snažili se přinášet odpovědi na otázky, které návrh vyvolal,“ doplnila radní.

Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaných v katastru nemovitostí, mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy. Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy