Architektonická soutěž na náměstí J. A. Alise zná vítěze

PŘÍBRAM – Město Příbram vyhlásilo architektonickou soutěž, ve které se řešila podoba náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Pro vítězný návrh porota hlasovala jednomyslně.

Cílem města je vytvořit z náměstí J. A. Alise důstojné centrum Březových Hor a příjemné místo pro obyvatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a nároky kladené na veřejný prostor tohoto historického významu. Z tohoto důvodu byla vyhlášena architektonická soutěž, kdy soutěžní týmy měly za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít.

Architektonická soutěž probíhala od března do září a přihlášeno bylo šest zajímavých návrhů, jakým způsobem řešit revitalizaci náměstí J. A. Alise. Nad všemi návrhy se sešla porota, která po rozsáhlé diskuzi zcela jednoznačně označila návrh, který radě města doporučila jako vítězný. Radní dnes rozhodli o výběru dle doporučení poroty. V rámci architektonické soutěže byly uděleny ceny a odměny soutěžním návrhům dle jejich kvality a nápadu, a to v celkové výši 550 000 Kč.

Vítězným návrhem architektonické soutěže je soutěžní návrh č. 6 podaný Monom Works, s. r. o., který získává 1. cenu ve výši 250 000 Kč. U tohoto návrhu komise ocenila kultivovaný názor i prezentaci budoucí podoby náměstí, kdy návrh přináší jasný názor na organizaci řešeného prostoru, respektující historii místa a odkazující se na ni. Druhé místo porota přidělila návrhu č. 3, pod kterým jsou podepsáni Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová a Martin Hajný, a získali cenu ve výši 150 000 Kč. Třetí místo a cenu v hodnotě 100 000 korun obdržel návrh č. 2, který podal Atelier Horký, s. r. o. Odměny (skicovné) v rámci architektonické soutěže byly shodně v částce 25 000 Kč uděleny návrhu č. 1 od Karnet Architekt, s. r. o., a návrhu č. 4 od Anny Laubové a Karla Filsaka.

Hodnotící porota byla složena ze závislé a nezávislé části, kdy v závislé měli hlas starosta Jan Konvalinka, ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová a coby náhradník za ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla 1. místostarosta Martin Buršík. V nezávislé části o výběru vítězného návrhu rozhodovali: Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. David Mateásko a jako náhradník Ing. arch Patrik Hoffman, který zastupoval za nepřítomnou Ing. arch. Jitku Ressovou.

„Účast v hodnotící porotě uvedené architektonické soutěže byla velkou zkušeností. Dokáži si představit, že by se město touto cestou, tedy cestou vyhlášení architektonické soutěže vydalo i v budoucnu. Na rozdíl od výběrového řízení na dodavatele projekčních prací nám architektonická soutěž umožnila vybrat si ze široké nabídky návrhů. Veřejnost zvu na výstavu, kde budou k vidění všechny soutěžní projekty. Všem navrhovatelům děkuji za skvěle odvedenou práci,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Všechny soutěžní návrhy budou k vidění v Galerii Františka Drtikola Příbram, a to od 20. října do 16. listopadu 2022. Zahájení výstavy budou ve středu 19. října od 14.30 h přítomni také Ing. arch. MgA. David Mateásko, který za porotce pohovoří o samotné soutěži, a průběh soutěže zhodnotí garant soutěže Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. O tom, co bude v rámci projektu revitalizace následovat, při vernisáži bude veřejnost informovat městský architekt Josef Tlustý.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy