Cvičení v CHKO Brdy prověřilo složky integrovaného záchranného systému

BRDY – Ve čtvrtek 13. října došlo k dopravní nehodě dodávky a nákladního automobilu s následným únikem nebezpečné látky – to byl námět taktického cvičení složek IZS okresu Příbram, které se konalo na komunikaci nedaleko vodní nádrže Pilská v Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Do cvičení se zapojili profesionální hasiči ze stanice HZS Příbram, jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram – Březové Hory, posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje z výjezdového stanoviště Příbram a Policie ČR z příbramského územního odboru. Cílem cvičení bylo procvičit součinnost mezi jednotlivými složkami IZS při zásahu u dopravní nehody a u mimořádné události s velkým počtem zraněných. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze stanice Příbram navíc v rámci cvičení musel vést zásah s ohledem na přítomnost nebezpečné látky. Celá situace byla ještě komplikována tím, že řidič, který zavinil dopravní nehodu, z místa utekl. Policie tak musela nasadit síly a prostředky včetně policejního dronu na vyhledání pohřešovaného řidiče.

Velitel zásahu po příjezdu zabezpečil organizaci místa zásahu a nechal zřídit několik úseků se specifickými úkoly a činnostmi pro cvičící složky. Jedním z úseků bylo samotné místo dopravní nehody, kde byly zraněné a zaklíněné osoby. Zde prováděly jednotky požární ochrany technický zásah související s vyproštěním osob a dále transport na třídící stanoviště zdravotnické záchranné služby. Dále byl vytvořen úsek třídění zraněných a řízení jejich odsunu z místa události, který řídil vedoucí zdravotnické složky. Třetím úsekem byl nákladní automobil, ze kterého unikala nebezpečná látka, a to včetně nebezpečné zóny a nástupního a dekontaminačního prostoru pro zasahující hasiče. V rámci ochrany životního prostředí hasiči prováděli i přečerpávání nebezpečné látky. Čtvrtým úsekem byla oblast vyhledávání pohřešovaného řidiče. Jelikož se jednalo o komplikovaný a složitý zásah s potřebou řešení více činností najednou a také nasazením velkého počtu zasahujících, byl zřízen štáb velitele zásahu, v němž byli zastoupeni vedoucí všech zúčastněných složek IZS a člen štábu pro spojení.

Za jednotlivé složky IZS celé cvičení pozorovali a hodnotili rozhodčí, kteří na závěr krátce zhodnotili provedení zásahu, a to jak z pohledu technického, tak i zvolené taktiky.

Správně zvolená taktika zásahu a nasazení potřebného množství sil a prostředků složek IZS jsou při reálných mimořádných událostech rozhodující činitelé, protože určují rychlost a efektivitu celého zásahu, což přímo souvisí s následnou výší vzniklých škod nejen na zdraví, ale také na majetku a životním prostředí.

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.
ředitel ÚO Příbram

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy