Na podporu cestovního ruchu pro rok 2023 kraj vyčlenil dvacet milionů korun

STŘEDOČESKÝ KARJ – Podpora turistických center, podpora významných kulturních, společenských či sportovních akcí a podpora rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje, to jsou dotační programy, které dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Celková částka na podporu cestovního ruchu v těchto dotačních programech má přesáhnout 20 miliónů korun. Programy se pro žádosti otevřou v závěru tohoto roku.

Středočeský Fondu podpory cestovního ruchu v programu na podporu turistických informačních center připravil celkem šest tematických zadání. Co je jejich obsahem, vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Pro příští rok jsou připraveny finance na podporu webových stránek, přičemž zvláštní důraz klademe na vytváření jazykových mutací. Dále je podpora určena na multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu. Zde jde například o různé navigační systémy, mobilní průvodce či například interaktivní naučné stezky. Nabídka těchto aplikací je v dnešní době velice žádaná. Další tematické okruhy se týkají propagačních předmětů tištěných i elektronických, zařízení turistických center, kde je nově důraz na veřejnou wifi, či například také podpory zaměstnanosti na letní sezonu.“ Na podporu turistických informačních center kraj vyčlenil částku 1,5 milionu korun a žádosti bude možné podávat od 4. do 23. ledna 2023.   

Další dotační program Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu je určen významným kulturním, společenským a sportovním akcím přispívajícím k rozvoji cestovního ruchu. „Jde zejména o festivaly, významné mezinárodní akce či mimořádné sportovní události. Důležitými kritérii pro hodnocení jsou návštěvnost minimálně tisíc osob a nadregionální význam akce,“ uvádí radní Švenda. Příjem žádostí bude probíhat od 12. do 30. prosince 2022. Do programů na podporu akcí kraj připravil finance v celkovém objemu 10 miliónů korun.

Do podpory rozvoje cestovního ruchu spadá rovněž dotační program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje. Celková alokovaná výše finančních prostředků v tomto programu je 8,7 miliónů korun. „Oproti předcházejícímu roku jsme opět navýšili objem finančních prostředků o 1,7 milionu korun. Naším cílem je kromě podpory rozvoje cestovního ruchu také profesionalizace certifikovaných oblastních a lokálních organizací destinačních managementů na území Středočeského kraje. Zároveň chceme napomoci zkvalitnění a zefektivnění spolupráce mezi organizacemi destinačních managementů a Středočeskou centrálou cestovního ruchu,“ uvádí radní Švenda. Ve Středočeském kraji působí celkem 11 organizací destinačních managementů, z toho Toulava z.s působí přes hranici kraje a Český ráj z.s. přes hranici dvou krajů.  V samotném Středodočeském kraji jde o Berounsko, z.s., Turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s., Kraj blanických rytířů, z.s., Pojizeří a Polabí, z.s., Posázaví o.p.s., Turistickou oblast Mělnicko-Kokořínsko, z.s., Kladensko-Slánsko, z.s., o Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. a o Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která působí jako krajská organizace destinačního managementu. Lhůta pro podání žádostí o finanční podporu na rok 2023 je stanovena od 12. 12. 2022 do 30. 12. 2022.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy