Cena města Příbrami potřetí

PŘÍBRAM – Již třetím rokem mají občané možnost nominovat osobnost na Cenu města Příbrami. Termín pro podání návrhů je do středy 30. listopadu.

Cena města Příbrami je ocenění, které je možné udělit těm, kteří se zasloužili o rozvoj města a šíření jeho dobrého jména. Ocenění bylo předáváno již dvakrát – v roce 2021 jej z rukou starosty převzali paní Hana Ročňáková, pan Josef Velfl a in memoriam ocenění získal pan Antonín Dvořák III. V roce letošním byla cena udělena panu Jiřímu Dohnalovi. „Nyní je na občanech města, aby podali návrhy osobností, kterým budeme moci cenu předat při třetím ročníku. Nominace je možné podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách města, případně si nechat pomoci s vyplněním formuláře v Informačním centru města Příbrami, které se nachází v Pražské ulici. Těším se na okamžik, kdy budeme vidět jména všech nominovaných,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Jakým způsobem se vybírá jméno oceněného? Nad seznamem nominovaných se sejde porota, která je složena z významných zástupců příbramské kultury, sportu, sociální oblasti, nechybí zástupce OHK a také člen vedení města. Ti vedou diskuzi nad navrženými jmény a vyberou kandidáta, případně kandidáty, které finálně schvaluje zastupitelstvo města. Ocenění mohou získat jednotlivci či celé kolektivy a není mimo pravidla udělit i ocenění in memoriam.

Nezapomeňte, nominace je možné podávat do konce listopadu. Formulář najdete na webových stránkách města: https://1url.cz/LrFp4.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy