Na podporu kultury a obnovy památek v roce 2023 chce kraj vyčlenit 48 miliónů korun

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Celkově tři dotační programy na podporu kultury a obnovy památek kraj podpoří částkou 48 milionů korun. Dotace ve výši 2 miliony korun jsou určeny na podporu základních knihoven, na podporu kultury půjde 11 milionů a na obnovu památek Středočeského kraje kraj poskytne 35 miliónů korun. Programy se otevřou v závěru tohoto, respektive v počátku příštího roku.

S podporou kultury a obnovy památek chce kraj pokračovat i v příštím roce. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda k tomu uvádí: „V naší podpoře kultury a obnovy památek Středočeského kraje rozhodně nepolevujeme. V loňském roce jsme v rámci těchto programů podpořili celkem 213 projektů v celkové výši 53 miliónů korun. Stejně jako loni vyhlašujeme dotační programy na začátku roku, aby měly instituce a organizace jistotu finančních prostředků, a mohly se tak ve větším klidu věnovat přípravám akcí na podporu kultury.“

Na podporu kultury je určena částka 11 miliónů korun. Tato podpora je rozdělena do čtyř tematických okruhů. Kraj chce nabídnout podporu zejména amatérské kultuře. To se týká oblastí jako je například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura, soutěže, publikační činnost a další. Dotace se dále týká akcí či projektů, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost, tradice, nadlokálnost akce. Dalším tematickým zadáním je Podpora významných výročí. Ta je určena zejména pro historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev mající oporu v historických pramenech. Další tematické podpory vysvětluje radní Václav Švenda: „V zadání Podpora činnosti organizace chceme pomoci spolkům, zapsaným ústavům, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem zejména v oblasti nájmu prostor k pravidelné celoroční kulturní činnosti, s náklady na energie spojené s nájmem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční kulturní činnost v objektu na území Středočeského kraje. Při mezikrajových srovnání oblastí podpory kultury právě podpora činnosti byla vyhodnocena jako příklad dobré praxe.“ Poslední zadání je určeno na podporu publikační činnosti, podporu vzniku audiovizuálních projektů a projektů s použitím nových médií.

Na podporu základních knihoven kraj vyčlenil částku 2 miliony korun. V tomto programu jsou zahrnuta dvě tematická zadání. Na prvním místě je podporována vybavenost základních knihoven, které zahrnuje projekty na technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou. Účelem druhého tematického zadání S knížkou do života je podpora čtenářské gramotnosti zahrnující také práci s rodiči dětí již ve velmi raném věku s cílem podpořit kontakt celé rodiny s knihovnou.

Třetím programem, na který je vyčleněna částka 35 milionů korun, je zaměřen na obnovu kulturních památek. „V prvním zadání chceme podpořit zejména stavebně historické průzkumy a jejich digitalizaci, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření kulturních památek, dále také stavební a restaurátorské práce. Druhé tematické zadání se týká obnovy památek určených ke společenskému využití. Týká se zejména projektů, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo využití pro rozvoj turismu a cestovního ruchu, současně objekty musejí být dobře dopravně dostupné veřejnou dopravou. Příkladem může být obnova kláštera ve Svatém Janu pod Skalou nebo revitalizace a zpřístupnění barokní budovy zámeckého pivovaru v Březnici,“ objasňuje účel dotace radní Švenda.

Termín pro podávání žádostí je v případě Programu kultura, tematické zadání Podpora kultury a Podpora významných výročí stanoven od 12. 12. 2022 do 30. 12. 2022. Termín pro podávání žádostí je v případě Programu kultura, tematické zadání Podpora činnosti organizace a Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových medií, Programu knihovny a Programu památky stanoven od 4. 1. 2023 do 23. 1. 2023.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy