Příbram hledá zájemce o práci v osadních výborech

PŘÍBRAM – Ve volebním období 2022-2026 pokračuje ve své činnosti na základě rozhodnutí zastupitelstva města všech třináct osadních výborů. Nyní se mohou hlásit zájemci o členství v jednotlivých výborech.

Třináct je počet osadních výborů, které zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2022-2026. Jedná se o osadní výbory Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice, Příbram III – Sázky, Příbram V – Zdaboř, Příbram VI – Březové Hory a Příbram IX – Nová Hospoda. Všechny tyto osadní výbory fungovaly již v minulém volebním období.

Osadní výbory jsou zřízeny a nyní je čas, kdy se mohou hlásit zájemci o členství v jednotlivých výborech. Podmínky členství jsou dány zákonem. Zájemce musí mít trvalý pobyt v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Nominace je možné podávat až do 13. ledna 2023,“ říká místostarosta Miroslav Peterka, který je k jednání s osadními výbory pověřen.

Proč se osadní výbory zřizují? Výbory zjednodušují komunikaci města s občany jednotlivých osad a městských částí, kde jsou výbory zřízeny. Vedení města se díky činnosti osadních výborů dostávají ucelené informace o potřebách jednotlivých osad od osob znajících místní problematiku.

Oznámení pro občany

Vážení občané, pokud máte zájem o členství v osadním výboru a splňujete podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (máte trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen), kontaktujte Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí do 13.01.2023 na e-mailovou adresu: ivana.makosova@pribram.eu, případně na telefonním čísle: 318 402 237.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy